top of page

B Corp-certificering - Næste

Som et led i at styrke og fremtidssikre sin grønne profil ønskede Næste en B Corp-certificering. B Corp-certificeringen understøtter ligeledes deres mål om en grønnere byggebranche og cirkulær økonomi, ligesom den går i spænd med deres sociale profil.


Som uddannede B Leaders har vi understøttet hele certificeringsprocessen, særligt grundet vores specialisering i B Corp-certificering af bygge- og anlægsvirksomheder. Næste er nu den første danske B Corp-certificerede virksomhed inden for byggeri. Minimumsscoren for at blive en B Corp er 80 point – Næstes score ligger på 101.2.


Vi har gennem tæt samarbejde bistået helt fra den spæde start til opnået certifikat, hvilket indebærer indsamling af data og dokumentation til besvarelse af de flere hundrede spørgsmål fra B Corp, udarbejdelse af strategier, politikker og procedurer, dialog med B Corp samt auditering, der er sidste led for at opnå ekstern blåstempling af virksomhedens bæredygtighed.


Comments


bottom of page